Съветът по инвестиции е създаден към Българската търговско-промишлена палата през 2017 г.

Членове

 • - Частни инвеститори
 • - Инвестиционни фондове
 • - Банки
 • - Финансови институции
 • - Държавни и общински фондове и агенции за инвестиции
 • - Организации, свързани с инвестициите

Дейности

 • - Представяне на финансови и инвестиционни продукти
 • - Разработване и представяне на инвестиционни проекти
 • - Разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета
 • - Съдействие за сключване на сделки между членовете
 • - Организиране и участие в семинари и форуми

Съветът работи за развитието на частни проекти като:

 • - сливания и придобивания, продажба на фирми
 • - джоинт венчъри
 • - инвестиции и сделки с рисков и дялов капитал
 • - привличане на допълнителен капитал за инвестиционни фондове
 • - инвестиционни заеми и търговски финансирания
 • - оборотен капитал
 • - проектно финансиране
 • - инвестиционни сделки с необслужвани кредити
 • - гаранционни инструменти
 • - недвижимо имущество за развиване на бизнес в България
 • - сътрудничество с банки, фондове и инвеститори в България и чужбина.