Съветът по инвестиции е създаден към Българската търговско-промишлена палата през 2017 г.

 

Членове

- Частни инвеститори
- Инвестиционни фондове
- Банки
- Финансови институции
- Държавни и общински фондове и агенции за инвестиции
- Организации, свързани с инвестициите

Дейности

- Представяне на финансови и инвестиционни продукти
- Разработване и представяне на инвестиционни проекти
- Разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета
- Съдействие за сключване на сделки между членовете
- Организиране и участие в семинари и форуми

 

Съветът работи за развитието на частни проекти като:

- сливания и придобивания

- джоинт венчъри

- инвестиции и сделки с рисков капитал

- инвестиционни заеми и търговски финансирания

- оборотен капитал

- проектно финансиране

- сделки с необслужвани кредити

- гаранционни инструменти

- недвижимо имущество за развиване на бизнес в България

- сътрудничество с банки, фондове и инвеститори в България и чужбина.