Ръководство

Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции

Владимир Томов e завършил стопанско управление в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и финансов мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство в България. Той има магистратура – инженер по изчислителна техника в Технически университет - София.

Г-н Томов има бизнес специализации в Университета Далауеър, САЩ и в Consorzio Genova Ricerche, Италия. Той е Сертифициран консултант по управление (CMC) от Института по управленско консултиране (IMC), Лондон, Великобритания.

В продължение на повече от 25 години има богат опит като консултант и ръководител на международни, европейски проекти, както и проекти към Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) ООД в областта на подкрепа на МСП, частни инвестиционни проекти, финансови институции и банки, укрепване на капацитета на неправителствени организации, общини и държавни институции.

Владимир Томов е член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и председател на Съвета по инвестиции към БТПП, управител на ИНТРАК ЕООД и председател на Управителния съвет на Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентоспособност".

 

Лъчезар Искров – зам. председател на Съвета по инвестиции

Лъчезар Искров има докторска степен по право от Лайпцигския университет - Германия (1979). Започва кариерата си като научен сътрудник в Института за външна политика към Министерството на външните работи. Има над 35 години управленски опит като съдружник и управител на VL Eurotrade Ltd., Австрия; Главен изпълнителен директор на Aman Trading Ltd., Киргизстан, Съдружник и управител на "Ескалибур - България" ООД; Съдружник и управител на Colis Land Development Ltd.; Собственик и управител на "Велис Консулт" ЕООД.

Лъчезар Искров е член на Изпълнителния съвет на БТПП; Заместник-председател на Съвета на браншовите организации при БТПП; Бил е председател на Национално сдружение Недвижими имоти и заместник-председател на Сдружение за немски език и култура "Фридрих Шилер". Владее свободно английски, немски и руски език.

 

Павел Велков – зам. председател на Съвета по инвестиции

Павел Велков има над 15 години опит в областта на финансите и инвестициите.

Преди да основе Morningside Hill през 2014 г., г-н Велков събира широк инвестиционен опит в Европа, Северна Америка и Африка.

Г-н Велков е заемал позиции в различни инвестиционни фондове с разнообразни стратегии, покриващи рисков капитал, private equity, публично търгувани акции, корпоративни и държавни облигации, компании в затруднено положение, специални ситуации и конвертируем арбитраж.

Г-н Велков притежава магистърска степен по бизнес администрация от Columbia Business School, бакалавърски степени по икономика и бизнес администрация от Американски университет в България и CFA чартър.

 

 

Райна Миткова – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Райна Миткова-Тодорова е управител на двете дъщерни компании на немската EOS Group в България – ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис. Основният фокус на ЕОС Груп е управлението на вземания в три основни бизнес насоки: събиране на вземания, изкупуване на вземания и аутсорсинг на бизнес процеси. С близо 8000 служителя и повече от 60 дъщерни компании, ЕОС предлага финансова сигурност на около 20000 клиента в над 28 държави. В България ЕОС е предпочитан партньор на водещи банки и небанкови финансови институции, телекоми и ютилити компании в областта на събиране и изкупуване на вземания.

През 2011 г. участва активно в основаването на Асоциацията на колекторските агенции в България - единствената браншова организация в сектора на управлението на вземания, имаща за цел налагането на етични стандарти повишаването на прозрачността в бранша. От тогава е неин председател, като е преизбрана през 2014 и 2017.

През 2015 г. г-жа Миткова-Тодорова е избрана за член на борда на директорите на Европейската федерацията на националните колекторски асоциации (FENCA).

Райна Миткова-Тодорова е завършила Международен туризъм в УНСС и Executive MBA в Cotrugli Business School, Загреб, Хърватия. Тя има над 15 години мениджърски опит в областта на международното бизнес развитие и стратегическо планиране в областта на софтуера, консултациите и управлението на вземания.

През 2009 г. е финалист в конкурса “Мениджър на годината”, a през 2010 година печели приза на фондация “Еврика” за Млад мениджър.

 

Анна Бонева – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Анна Бонева e изпълнителен директор и член на УС, Токуда банк АД от ноември 2016г.

Преди да се присъедини към екипа на Токуда банк, г-жа Бонева е ръководител на отдел Пазари и ликвидност на Българо-американска кредитна банка АД, където повече от 16 години, отговаря за управлението на ликвидността и паричните наличности на банката, операциите на междубанковия паричен и валутен пазар, прогнозиране на парични потоци, както и операциите по привличане на средства.

От 1991г. г-жа Бонева е заемала различни длъжности в отдела за валутни операции на БНБ. Г-жа Бонева има опит в областта на недвижимите имоти. Член е на Българска дилърска асоциация.

 

 

 

Иван Желязков – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Инж. Иван Желязков е магистър по електротехника от Техническия университет – София и има магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Специализирал  е  "Банки и банков мениджмънт" в Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство.

Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и на Международната академия за електротехнически науки в Москва.

Инж. Иван Желязков е бил е член е на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД.

В момента е председател на Съвета на директорите на Контактни елементи АД и член на Съвета на директорите на Централна Енергоремонтна База ЕАД.

 

Габриела Димитрова - секретар и член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Завършила е магистратура в Икономическия университет в гр. Варна. 

От 2001 г. работи в Българската търговско-промишлена палата, а от 2008 г. е директор на дирекция Международно сътрудничество и международни организации. Има опит в управлението на европейски и международни проекти, организиране на бизнес събития и пътувания.