Ръководство

Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции

Владимир Томов e завършил стопанско управление в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и финансов мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство в България. Той има магистратура – инженер по изчислителна техника в Технически университет - София.

Г-н Томов има бизнес специализации в Университета Далауеър, САЩ и в Consorzio Genova Ricerche, Италия. Той е Сертифициран консултант по управление (CMC) от Института по управленско консултиране (IMC), Лондон, Великобритания.

В продължение на повече от 25 години има богат опит като консултант и ръководител на международни, европейски проекти, както и проекти към Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) ООД в областта на подкрепа на МСП, частни инвестиционни проекти, финансови институции и банки, укрепване на капацитета на неправителствени организации, общини и държавни институции.

Владимир Томов е член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и председател на Съвета по инвестиции към БТПП, управител на ИНТРАК ЕООД и председател на Управителния съвет на Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентоспособност".

 

Лъчезар Искров – зам. председател на Съвета по инвестиции

Лъчезар Искров има докторска степен по право от Лайпцигския университет - Германия (1979). Започва кариерата си като научен сътрудник в Института за външна политика към Министерството на външните работи. Има над 35 години управленски опит като съдружник и управител на VL Eurotrade Ltd., Австрия; Главен изпълнителен директор на Aman Trading Ltd., Киргизстан, Съдружник и управител на "Ескалибур - България" ООД; Съдружник и управител на Colis Land Development Ltd.; Собственик и управител на "Велис Консулт" ЕООД.

Лъчезар Искров е член на Изпълнителния съвет на БТПП; Заместник-председател на Съвета на браншовите организации при БТПП; Бил е председател на Национално сдружение Недвижими имоти и заместник-председател на Сдружение за немски език и култура "Фридрих Шилер". Владее свободно английски, немски и руски език.

 

Павел Велков – зам. председател на Съвета по инвестиции

Павел Велков има над 15 години опит в областта на финансите и инвестициите.

Преди да основе Morningside Hill през 2014 г., г-н Велков събира широк инвестиционен опит в Европа, Северна Америка и Африка.

Г-н Велков е заемал позиции в различни инвестиционни фондове с разнообразни стратегии, покриващи рисков капитал, private equity, публично търгувани акции, корпоративни и държавни облигации, компании в затруднено положение, специални ситуации и конвертируем арбитраж.

Г-н Велков притежава магистърска степен по бизнес администрация от Columbia Business School, бакалавърски степени по икономика и бизнес администрация от Американски университет в България и CFA чартър.

 

Филип Генов – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Филип Генов е сериен предприемач, инвеститор и иноватор в областта на финансовите технологии, с 30 години международен управленски опит.

Филип създава и развива до 2% от БВП първата факторингова компания в България, както и представя и внедрява на пазарите в Централна и Източна Европа широк спектър от други финансови иновации, нови бизнес модели, продукти и компании.

Като основател и изпълнителен директор на CFN и F27, той продължава да води както продуктовата, така и цифровата трансформация на финансовата индустрия в България и региона.

В качеството си на съосновател и Изпълнителен директор на CFN, той създава и управлява най-новата факторингова компания в България, като за 1 година успява да я развие като най-голямата и най-бързо растяща независима финансова институция в региона. CFN е също така и най-голямата инвестиция на Групата на Европейската инвестиционна банка в Източна Европа с инструмент от 300’000’000 лева.

Филип е активен инвеститор и ментор на стартиращи компании - той е партньор в успешния фонд New Vision 3 и прокарва първите инвестиции в дялов и  рисков капитал на УниКредит в ЦИЕ.

Филип също така е член на борда на Фондацията "Кедър", която се грижи за деца и млади хора в неравностойно положение.

Филип притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от NYU Stern School of Business, London School of Economics и HEC Paris.

 

Д-р Кирил Величков – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Д-р Величков, Директор дирекция Европейски проекти и Финансови инструменти (ФИ), ОББ и ОББ Интерлийз, Мениджър “Център за компетенции на KBC Group за Европейски Финансови инструменти”; Лидер Развитие на предприемачеството за КВС Груп България; Председател на комитет по еврофондове към Асоциация на банките в България; представлява ОББ в работната група на КРИБ за европейските програми; представлява ОББ Интерлийз в РГ за европрограми към Българска асоциация за Лизинг; член на Бюрото на Съвета по инвестиции към БТТП; представлява КВС Груп във РГ за ФИ в рамките на Виенската инициатива; преподавател в Стопански факултет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“  AMBA сертифициран.

Кирил има повече от 24 години опит с програмите на ЕС в частен, публичен и неправителствен сектор. Работил е в програмите ФАР и СОКРАТ, в Центъра за изследване на демокрацията като координатор на Европейската програма; в Гьоте институт, където е бил отговорен за европейските програми в Югоизточна Европа. Кирил е консултирал български и чуждестранни министерства, бил е и независим експерт в Европейската комисия и консултант за ФИ към Световната банка.

През 2003г. Кирил завършва докторантурата си по Европейски финансови инструменти. Автор е на над 40 публикации, многобройни статии и интервюта.

Иван Желязков – член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Инж. Иван Желязков е магистър по електротехника от Техническия университет – София и има магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Специализирал  е  "Банки и банков мениджмънт" в Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство.

Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и на Международната академия за електротехнически науки в Москва.

Инж. Иван Желязков е бил е член е на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД.

В момента е председател на Съвета на директорите на Контактни елементи АД и член на Съвета на директорите на Централна Енергоремонтна База ЕАД.

 

Габриела Димитрова - секретар и член на Бюрото на Съвета по инвестиции

Завършила е магистратура в Икономическия университет в гр. Варна. 

От 2001 г. работи в Българската търговско-промишлена палата, а от 2008 г. е директор на дирекция Международно сътрудничество и международни организации. Има опит в управлението на европейски и международни проекти, организиране на бизнес събития и пътувания.