Съвет по инвестиции

към Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

София 1058

Ул. Искър 9

Тел.: 02 8117 489

Моб.: 0899 707475

E-mail: G.Dimitrova@bcci.bg, Investment.Council@bcci.bg

Е-mail: tomov@intrac-investment.com, vladimir.tomov1@abv.bg

Website: www.invest.bcci.bg