Активни проекти, разработени от членовете на Съвета

 

- Регионален оператор за старчески домове 

- Регионален център за логистика и производство

-Разширяване на верига от ресторанти за здравословна средиземноморска кухня

- Национален център и музей на пчеларството

- Проекти за създаване на специализирани финансови инструменти