Предстоящи събития

28-29 септември 2021 Sofia International Money Expo

Новини

18.11.2020 Представители на деловите среди от България и Русия участваха в инвестиционен уебинар 

17.10.2020 Съветът на браншовите организации при БТПП обсъди широк кръг теми, свързани със здравето, безопасността и оценката на риска при работа 

16.09.2020 Представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката

24.08.2020  Съветът по инвестиции към БТПП посети Смолян и Пловдив за провеждането на работни срещи

17.08.2020 Сътрудничество и иновации 

8.07.2020 Партньорство на БТПП с клъстерни структури 

30.06.2020 Представяне на програмата на ЕБВР Know how to… in a crisis

24.06.2020 Представяне на фонд Morningside Hill Capital Management

29.04.20202 БТПП участва в уебинар с ЕБВР за малки и средни предприятия

22.04.2020 БТПП с участие в уебинар за дистанционно продаване в извънредни времена