Членове на Съвета по инвестиции

Токуда Банк -  www.tokudabank.bg

Международна банка за икономическо сътрудничество, Москва - www.ibec.int

Европейски инвестиционен фонд, г-н Христо Стоянов - www.eif.org

Иновейшън стартър бокс ЕООД - https://innovationstarterbox.bg/

Фонд Морнингсайд хил  - https://www.morningsidehill.com/

Общински гаранционен фонд за МСП, София - https://ogf-sofia.com/

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции - www.investsofia.com

ЕОС Матрикс ООД - https://bg.eos-solutions.com/

DCA, част от B2HOLDING - www.b2holding.no

Интрак ООД - www.intrac-investment.com

БИГ БЕН 96 ООД - www.trivia-hotel.com

Зебрано ООД - www.ola-bg.com

Централна енергоремонтна база ЕАД -  www.cerb.bg

Главболгарстрой Холдинг АД -www.gbs-bg.com

Паралакс Лайф Сайънсис - www.paralaxlife.eu

Търговска и индустриална камара България – Корея - www.ccibulgariakorea.org

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ - www.china2ceec.org

Фондация Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност - www.eirc-foundation.eu