Членове на Съвета по инвестиции

 

Банки

Българска банка за развитие - bbr.bg

УниКредит Булбанк - www.unicreditbulbank.bg

Обединена българска банка - www.ubb.bg

Токуда Банк -  www.tokudabank.bg

 

Фондове

Европейски инвестиционен фонд, г-н Христо Стоянов - www.eif.org

Фонд мениджър на финансови инструменти в България - www.fmfib.bg

Национален доверителен екофонд - ecofund-bg.org

Общински гаранционен фонд за МСП, София - ogf-sofia.com

Фонд Морнингсайд хил  - www.morningsidehill.com

Витоша Венчър Партнърс - www.vitosha.vc

 

Финансови и застрахователни институции

ЕОС Матрикс ООД - bg.eos-solutions.com

СИС Кредит - www.siscredit.com

CFN - www.cfn.bg

Tradewind Factoring - www.tradewindfinance.com

Ebury - www.ebury.bg

Българска агенция за експортно застраховане - baez.bg

 

Инвеститори

Еврохолд България - www.eurohold.bg

Главболгарстрой Холдинг АД -www.gbs-bg.com

Централна енергоремонтна база ЕАД -  www.cerb.bg

Паралакс Лайф Сайънсис - www.paralaxlife.eu

Интрак ООД - www.intrac-investment.com

БИГ БЕН 96 ООД - www.trivia-hotel.com

Зебрано ООД - www.ola-bg.com

 

Инвестиционни агенции и организации, подкрепящи инвестициите

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции - www.investsofia.com

Търговска и индустриална камара България – Корея - www.ccibulgariakorea.org

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ - www.china2ceec.org

Фондация Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност - www.eirc-foundation.eu

 

Експерти

Андреас Бейкос

Светослава Георгиева